Cennik

Opłaty abonamentowe naliczane są co miesiąc. Należy regulować je do 15 dnia danego miesiąca. Opłaty podane w poniższym cenniku są stałe w całym okresie obowiązywania umowy, niezależnie od czasu spędzonego w sieci czy też od ilości pobranych danych. Od godziny 23:59 do 9:01 prędkość Internetu zostaje pomnożona x 4 dla wszystkich abonentów.

Prędkość

1 mb/s
2 mb/s
4 mb/s
6 mb/s
8 mb/s
10 mb/s
20 mb/s

24 miesiące

25 zł
35 zł
40 zł
45 zł
50 zł
55 zł
95 zł

12 miesięcy

30 zł
40 zł
45 zł
50 zł
55 zł
60 zł
100 zł

Czas nieokreślony

35 zł
45 zł
50 zł
55 zł
60 zł
65 zł
105 zł

Cennik +

Opłaty abonamentowe naliczane są co miesiąc. Należy regulować je do 15 dnia danego miesiąca. Opłaty podane w poniższym cenniku są stałe w całym okresie obowiązywania umowy, niezależnie od czasu spędzonego w sieci czy też od ilości pobranych danych.

Osiedla i ulice w miejscowości:
- Grajewo: os. Południe, os. Broniewskiego, os. 1000-lecia, ul. Targowa, ul. Wiktorowo, ul. Konstytucji 3 Maja, ul. Wojska Polskiego 72/16 oraz 72/17, ul. 9 Pułku Strzelców Konnych
- Prostki: ul. Krótka
- Rajgród: ul. Franciszka Zabielskiego

Prędkość

2 mb/s
10 mb/s
20 mb/s
30 mb/s
40 mb/s
50 mb/s

24 miesiące

8 zł
35 zł
40 zł
45 zł
50 zł
55 zł

12 miesięcy

9 zł
40 zł
45 zł
50 zł
55 zł
60 zł

Czas nieokreślony

10 zł
45 zł
50 zł
55 zł
60 zł
65 zł

Usługi dodatkowe

Usługa

Cesja umowy
Instalowanie systemu operacyjnego
Konfiguracja routera
Koszt wezwania do zapłaty
Nieuzasadnione wezwanie serwisu
Podłączenie dodatkowego komputera w ramach abonamentu
Ponowna aktywacja usługi dostępu do Internetu
Ponowna konfiguracja PPPoE
Przełączenie abonenta z innej sieci (posiadającej własny zestaw radiowy)
Przeniesienie zestawu abonenckiego
Wymiana okablowania
Wymiana zasilacza sieciowego od zestawu abonenckiego
Zmiana pakietu na mniejszy
Zerwanie umowy przed czasem

Cena z VAT

30zł
60zł
30zł
10zł
30zł
20zł
30zł
40zł
30zł
50zł
2zł/mb
50zł
30 zł
500 zł