Uwaga – zmiana nr konta bankowego !!!

Informujemy, że od dnia 01.05.2013 nastąpi zmiana nr konta bankowego, na które należy dokonywać opłat za Internet. Aktualny nr konta jest dostępny już dziś po zalogowaniu się na panel I-BOK, który jest widoczny pod adresem

http://91.245.80.58/ibok/

W tytule przelewu prosimy o podanie następującego opisu:

np. Wpłata za miesiąc 5/2013 (nr klienta 1234)