Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo

Nasza firma bierze udział w zapewnieniu dostępu do szerokopasmowego Internetu 50 gospodarstwom domowym z terenu miasta Grajewo w ramach projektu:

  • 30 gospodarstwom domowym z terenu miasta Grajewo w ramach trwałości projektu nr POIG.08.03.00-20-025/10 pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo”;
  • 20 gospodarstwom domowym z terenu miasta Grajewo w ramach trwałości projektu nr POIG.08.03.00-20-320/13 pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II”

http://bip.um.grajewo.pl/zamowienia_i_przetargi_s/prze_20151208.htm