Montaż anteny DVB-T / DVB-T2 – łatwy montaż:

1. Sprawdzenie jakości sygnału DVB-T / DVB–T2, wybór najlepszego miejsca do zamontowania anteny
2. Doradztwo oraz omówienie możliwości technicznych
3. Rozpakowanie sprzętu i akcesoriów, sprawdzenie ich kompletności
4. Montaż odpowiednio dobranego masztu lub uchwytu ściennego antenowego na wysokości do 2,5 m od podłoża
5. Złożenie anteny
6. Montaż anteny na wcześniej przygotowanym maszcie lub uchwycie i skierowanie na nadajnik telewizyjny, z którego ma być odbierany sygnał zgodnie z zaleceniami producenta
7. Regulacja anteny
8. Wywiercenie otworów (lub przygotowanie istniejących) do przeprowadzenia kabla antenowego oraz przeprowadzenie kabla przez otwory
9. Zarobienie końcówek kompresyjnych kabla antenowego
10. Podłączenie przewodu antenowego do anteny i telewizora / dekodera
11. Podłączenie zasilacza (jeśli występuje w zestawie)
12. Instruktaż z obsługi

Zamawiający usługę zapewnia:
– zgodę zarządcy / właściciela / spółdzielni na montaż anteny na elewacji / balkonie / dachu (jeśli wymagana);

– gniazdo elektryczne 230V w odległości do 50 cm od miejsca docelowego;

– telewizor lub dekoder DVB-T2 przygotowany do połączenia z anteną;

– kabel antenowy odpowiedniej długości wraz z końcówkami kompresyjnymi, kołki do cegły lub styropianu, odpowiedni maszt lub uchwyt antenowy (w przypadku ich braku zakup u instalatora);

– dostęp umożliwiający wykonanie usługi przez instalatora (balkon, taras, dach).

Montaż anteny DVB-T / DVB-T2 – utrudniony montaż:

1. Sprawdzenie jakości sygnału DVB-T / DVB-T2, wybór najlepszego miejsca do zamontowania anteny
2. Doradztwo oraz omówienie możliwości technicznych
3. Rozpakowanie sprzętu i akcesoriów, sprawdzenie ich kompletności
4. Montaż odpowiednio dobranego masztu lub uchwytu ściennego antenowego w miejscu trudno dostępnym (np. dach płaski / spadzisty, komin, na wysokości powyżej 2,5 m z użyciem drabiny; montaże, które zgodnie z przepisami bhp są pracami na wysokości)
5. Złożenie anteny
6. Montaż anteny na wcześniej przygotowanym maszcie lub uchwycie i skierowanie na nadajnik telewizyjny, z którego ma być odbierany sygnał zgodnie z zaleceniami producenta
7. Regulacja anteny
8. Wywiercenie otworów lub przygotowanie istniejących do przeprowadzenia kabla antenowego zgodnie z ustaleniami z klientem oraz przeprowadzenie kabla przez otwory
9. Zarobienie końcówek kompresyjnych kabla antenowego
10. Podłączenie przewodu antenowego do anteny i telewizora
11. Podłączenie zasilacza (jeśli występuje w zestawie)
12. Instruktaż z obsługi

Zamawiający usługę zapewnia:
– zgodę zarządcy / właściciela / spółdzielni na montaż anteny na elewacji / balkonie / dachu (jeśli wymagana);

– gniazdo elektryczne 230V w odległości do 50 cm od miejsca docelowego;

– telewizor lub dekoder DVB-T2 przygotowany do połączenia z anteną;

– kabel antenowy odpowiedniej długości wraz z końcówkami kompresyjnymi, kołki do cegły lub styropianu, przewód uziemiający, odpowiedni maszt lub uchwyt antenowy (w przypadku ich braku zakup u instalatora);

– dostęp umożliwiający wykonanie usługi przez instalatora (balkon, taras, dach).

Montaż dekodera DVB-T2:

1. Rozpakowanie sprzętu i sprawdzenie jego kompletności (dekoder / pilot/ kabel HDMI – jeśli jest / bateria – jeśli jest)
2. Odłączenie odbiornika telewizyjnego od źródła zasilania
3. Podłączenie anteny do dekodera przy pomocy kabla antenowego
4. Połączenie dekodera z telewizorem za pomocą kabla HDMI (w przypadku posiadania telewizora z innym typem gniazda kupujący dostarcza odpowiednią przejściówkę)
5. Podłączenie odbiornika telewizyjnego oraz dekodera do zasilania sieciowego
6. Włączenie obu urządzeń i poczekanie na ich uruchomienie
7. Uruchomienie pilota
8. Konfiguracja urządzenia wraz z wyszukiwaniem i ustawieniem kanałów
9. Instruktaż z obsługi

Zamawiający usługę zapewnia:
– gniazdo elektryczne 230V w odległości do 50 cm od miejsca docelowego;

– telewizor przygotowany do połączenia z dekoderem (w przypadku posiadania telewizora z innym gniazdem niż HDMI dostarczenie przejściówki umożliwiającej wykonanie usługi lub jej zakup u instalatora);

– sprawną instalację antenową wraz z wtykiem antenowym.

Dojazd do klienta (powyżej 20km)

  • Stawki usług obejmują wykonanie usługi z dojazdem max 20 km w jedną stronę od siedziby firmy.

Montaż anteny SAT do średnicy 90 cm – łatwy montaż:

1. Wybór najlepszego miejsca do zamontowania anteny
2. Doradztwo oraz omówienie możliwości technicznych
3. Rozpakowanie sprzętu i akcesoriów, sprawdzenie ich kompletności
4. Montaż odpowiednio dobranego masztu lub uchwytu ściennego antenowego na wysokości do 2,5 m od podłoża
5. Montaż czaszy antenowej na wcześniej przygotowanym maszcie lub uchwycie antenowym
6. Montaż konwertera do czaszy antenowej (konwerter single lub twin – kable mocowane do jednego dekodera)
7. Ustawienie anteny
8. Wywiercenie otworów (lub przygotowanie istniejących) do przeprowadzenia kabla antenowego oraz przeprowadzenie kabla przez otwory
9. Zarobienie końcówek kompresyjnych kabla antenowego
10. Podłączenie przewodu antenowego do anteny i dekodera
11. Instruktaż z obsługi

Zamawiający usługę zapewnia:

– zgodę zarządcy / właściciela / spółdzielni na montaż anteny na elewacji / balkonie / dachu (jeśli wymagana);

– gniazdo elektryczne 230V w odległości do 50 cm od miejsca docelowego;

– zestaw antenowy (antena kompletna + dekoder);

– kabel antenowy odpowiedniej długości wraz z końcówkami kompresyjnymi, kołki do cegły lub styropianu, odpowiedni maszt lub uchwyt antenowy (w przypadku ich braku zakup u instalatora);

– dostęp umożliwiający wykonanie usługi przez instalatora (balkon, taras, dach).

Montaż anteny SAT do średnicy 90 cm – utrudniony montaż:

1. Wybór najlepszego miejsca do zamontowania anteny
2. Doradztwo oraz omówienie możliwości technicznych
3. Rozpakowanie sprzętu i akcesoriów, sprawdzenie ich kompletności
4. Montaż uchwytu w miejscach trudno dostępnych (np. dach płaski / spadzisty, komin, na wysokości powyżej 2,5 m z użyciem drabiny; montaże, które zgodnie z przepisami bhp są pracami na wysokości)
5. Montaż czaszy antenowej na uchwycie
6. Montaż konwertera do czaszy antenowej (konwerter single lub twin – kable mocowane do jednego dekodera)
7. Ustawienie anteny
8. Wywiercenie otworów (lub przygotowanie istniejących) do przeprowadzenia kabla antenowego oraz przeprowadzenie kabla przez otwory
9. Zarobienie końcówek kompresyjnych kabla antenowego
10. Podłączenie przewodu antenowego do anteny i dekodera
11. Instruktaż z obsługi

Zamawiający usługę zapewnia:

– zgodę zarządcy / właściciela / spółdzielni na montaż anteny na elewacji / balkonie / dachu (jeśli wymagana);

– gniazdo elektryczne 230V w odległości do 50 cm od miejsca docelowego;

– zestaw antenowy (antena kompletna + dekoder);

– kabel antenowy odpowiedniej długości wraz z końcówkami kompresyjnymi, kołki do cegły lub styropianu, przewód uziemiający, odpowiedni maszt lub uchwyt antenowy (w przypadku ich braku zakup u instalatora);

– dostęp umożliwiający wykonanie usługi przez instalatora (balkon, taras, dach).

Montaż anteny LTE / 5G – łatwy montaż:

1. Sprawdzenie jakości sygnału, wybór najlepszego miejsca do zamontowania anteny
2. Doradztwo oraz omówienie możliwości technicznych
3. Rozpakowanie sprzętu i akcesoriów, sprawdzenie ich kompletności
4. Montaż odpowiednio dobranego masztu lub uchwytu ściennego antenowego na wysokości do 2,5 m od podłoża
5. Montaż anteny zewnętrznej na wcześniej przygotowanym maszcie lub uchwycie
6. Ustawienie urządzenia zewnętrznego w odpowiednim kierunku wg wskaźnika na urządzeniu
7. Wywiercenie otworów w dedykowanym miejscu (okno, ściana) lub przeprowadzenie instalacji przez dostępne otwory np. kanał wentylacyjny oraz przeprowadzenie kabla przez otwory
8. Opcjonalne skrócenie kabla z zestawu i montaż złącza;
9. Podłączenie ze sobą urządzeń (zewnętrznego urządzenia z wewnętrznym routerem wifi)
10. Ustawienie hasła wifi (wariant opcjonalny w zależności od woli Instalatora);
11. Test połączenia (www.speedtest.pl) i przekazanie klientowi informacji o uzyskanych prędkościach;
12. Schludne zabezpieczenie wykonanej instalacji (otwór do budynku, ułożenie kabla)
13. Instruktaż z obsługi

Zamawiający usługę zapewnia:
– zgodę zarządcy / właściciela / spółdzielni na montaż anteny na elewacji / balkonie / dachu (jeśli wymagana);

– gniazdo elektryczne 230V w odległości do 50 cm od miejsca docelowego;

– zestaw LTE;

– kabel internetowy właściwej kategorii o odpowiedniej długości wraz z odpowiednimi złączami RJ, kołki do cegły lub styropianu, odpowiedni maszt lub uchwyt antenowy (w przypadku ich braku zakup u instalatora);

– dostęp umożliwiający wykonanie usługi przez instalatora (balkon, taras, dach).

Montaż anteny LTE / 5G – utrudniony montaż:

1. Sprawdzenie jakości sygnału, wybór najlepszego miejsca do zamontowania anteny
2. Doradztwo oraz omówienie możliwości technicznych
3. Rozpakowanie sprzętu i akcesoriów, sprawdzenie ich kompletności
4. Montaż odpowiednio dobranego masztu lub uchwytu ściennego antenowego w miejscu trudno dostępnym (np. dach płaski / spadzisty, komin, na wysokości powyżej 2,5 m z użyciem drabiny; montaże, które zgodnie z przepisami bhp są pracami na wysokości; na tym samym piętrze, na którym jest zlokalizowany router)
5. Montaż anteny zewnętrznej na wcześniej przygotowanym maszcie lub uchwycie
6. Ustawienie urządzenia zewnętrznego w odpowiednim kierunku wg wskaźnika na urządzeniu
7. Wywiercenie otworów w dedykowanym miejscu (okno, ściana) lub przeprowadzenie instalacji przez dostępne otwory np. kanał wentylacyjny oraz przeprowadzenie kabla przez otwory
8. Opcjonalne skrócenie kabla z zestawu i montaż złącza
9. Podłączenie ze sobą urządzeń (zewnętrznego urządzenia z wewnętrznym routerem wifi)
10. Ustawienie hasła wifi (wariant opcjonalny w zależności od woli Instalatora);
11. Test połączenia (www.speedtest.pl) i przekazanie klientowi informacji o uzyskanych prędkościach
12. Schludne zabezpieczenie wykonanej instalacji (otwór do budynku, ułożenie kabla)
13. Instruktaż z obsługi

Zamawiający usługę zapewnia:
– zgodę zarządcy / właściciela / spółdzielni na montaż anteny na elewacji / balkonie / dachu (jeśli wymagana);

– gniazdo elektryczne 230V w odległości do 50 cm od miejsca docelowego;

– zestaw LTE;

– kabel internetowy właściwej kategorii o odpowiedniej długości wraz z odpowiednimi złączami RJ, kołki do cegły lub styropianu, odpowiedni maszt lub uchwyt antenowy (w przypadku ich braku zakup u instalatora);

– dostęp umożliwiający wykonanie usługi przez instalatora (balkon, taras, dach).

Montaż anteny FM – montaż podstawowy:

1. Sprawdzenie jakości sygnału radiowego, wybór najlepszego miejsca do zamontowania anteny
2. Doradztwo oraz omówienie możliwości technicznych
3. Rozpakowanie sprzętu i akcesoriów, sprawdzenie ich kompletności
4. Montaż odpowiednio dobranego masztu lub uchwytu ściennego antenowego na wysokości do 2,5 m od podłoża
5. Montaż anteny na wcześniej przygotowanym maszcie lub uchwycie i skierowanie na nadajnik, z którego ma być odbierany sygnał zgodnie z zaleceniami producenta
6. Regulacja anteny
7. Wywiercenie otworów (lub przygotowanie istniejących) do przeprowadzenia kabla antenowego oraz przeprowadzenie kabla przez otwory
8. Zarobienie końcówek kompresyjnych kabla antenowego
9. Podłączenie przewodu antenowego do amplitunera
10. Podłączenie zasilacza (jeśli występuje w zestawie)
11. Instruktaż z obsługi

Zamawiający usługę zapewnia:

– zgodę zarządcy / właściciela / spółdzielni na montaż anteny na elewacji / balkonie / dachu (jeśli wymagana),

– gniazdo elektryczne 230V w odległości do 50 cm od miejsca docelowego,

– amplituner przygotowany do połączenia z anteną,

– kabel antenowy odpowiedniej długości wraz z końcówkami kompresyjnymi, kołki do cegły lub styropianu(w przypadku ich braku zakup u instalatora),

– odpowiedni maszt lub uchwyt antenowy (w przypadku ich braku zakup u instalatora),

– dostęp umożliwiający wykonanie usługi przez instalatora (balkon, taras, dach).

Montaż anteny FM – utrudniony montaż:

1. Sprawdzenie jakości sygnału radiowego, wybór najlepszego miejsca do zamontowania anteny
2. Doradztwo oraz omówienie możliwości technicznych
3. Rozpakowanie sprzętu i akcesoriów, sprawdzenie ich kompletności
4. Montaż odpowiednio dobranego masztu lub uchwytu ściennego antenowego w miejscu trudno dostępnym (np. dach płaski / spadzisty, komin, na wysokości powyżej 2,5 m z użyciem drabiny; montaże, które zgodnie z przepisami bhp są pracami na wysokości)
5. Montaż anteny na wcześniej przygotowanym maszcie lub uchwycie i skierowanie na nadajnik, z którego ma być odbierany sygnał zgodnie z zaleceniami producenta
6. Regulacja anteny
7. Wywiercenie otworów lub przygotowanie istniejących do przeprowadzenia kabla antenowego zgodnie z ustaleniami z klientem oraz przeprowadzenie kabla przez otwory
8. Zarobienie końcówek kompresyjnych kabla antenowego
9. Podłączenie przewodu antenowego do amplitunera
10. Podłączenie zasilacza (jeśli występuje w zestawie)
11. Instruktaż z obsługi

Zamawiający usługę zapewnia:

– zgodę zarządcy / właściciela / spółdzielni na montaż anteny na elewacji / balkonie / dachu (jeśli wymagana),

– gniazdo elektryczne 230V w odległości do 50 cm od miejsca docelowego,

– amplituner przygotowany do połączenia z anteną,

– kabel antenowy odpowiedniej długości wraz z końcówkami kompresyjnymi, kołki do cegły lub styropianu(w przypadku ich braku zakup u instalatora),

– odpowiedni maszt lub uchwyt antenowy (w przypadku ich braku zakup u instalatora),

– dostęp umożliwiający wykonanie usługi przez instalatora (balkon, taras, dach).

Serwis anteny DVB-T / DVB-T2 / satelitarnej / LTE / 5G / FM – serwis podstawowy

Usługa serwisu dotyczy napraw / przeglądów / konserwacji istniejących instalacji. Z usługi można skorzystać w sytuacji, kiedy posiadana instalacja przestała działać z niewiadomych przyczyn. Dotyczy również usługi ustawienia anteny.

Serwis dotyczy prac wykonywanych na istniejącym, poprawnie zamontowanym osprzęcie, dla anteny znajdującej się na wysokości do 2,5 m od podłoża i obejmuje:
1. Sprawdzenie i korektę ustawienia anteny – jeśli wskazana;
2. Przegląd / konserwację instalacji antenowej;
3. Przegląd prawidłowości połączeń, ich ewentualną wymianę;
4. Wymianę pojedynczych elementów zestawu – jeśli wymagana;
5. Sprawdzenie jakości sygnału.

Usługa serwisu nie zawiera kosztów ewentualnych części zamiennych niezbędnych do usunięcia usterki, nie obejmuje również całkowitego montażu nowego zestawu ani zmiany miejsca montażu.

Zamawiający usługę zapewnia:
– zamontowany zestaw, umożliwiający wykonanie prac serwisowych,

– dostęp umożliwiający wykonanie usługi przez instalatora (balkon, taras, dach).

Serwis anteny DVB-T / DVB-T2 / satelitarnej / LTE / 5G/ FM – serwis utrudniony:

Usługa serwisu dotyczy napraw / przeglądów / konserwacji istniejących instalacji. Z usługi można skorzystać w sytuacji, kiedy posiadana instalacja przestała działać z niewiadomych przyczyn. Dotyczy również ustawienia anteny.

Serwis dotyczy prac wykonywanych na istniejącym, poprawnie zamontowanym osprzęcie, dla anteny znajdującej się w miejscu trudno dostępnym (np. dach płaski / spadzisty, komin, na wysokości powyżej 2,5 m; montaże, które zgodnie z przepisami bhp są pracami na wysokości) i obejmuje:
1. Sprawdzenie i korektę ustawienia anteny – jeśli wskazana;
2. Przegląd / konserwacje instalacji antenowej;
3. Przegląd prawidłowości połączeń, ich ewentualną wymianę;
4. Wymianę pojedynczych elementów zestawu – jeśli wymagana;
5. Sprawdzenie jakości sygnału.

Usługa serwisu nie zawiera kosztów ewentualnych części zamiennych niezbędnych do usunięcia usterki, nie obejmuje również całkowitego montażu nowego zestawu ani zmiany miejsca montażu.

Zamawiający usługę zapewnia:
– zamontowany zestaw, umożliwiający wykonanie prac serwisowych,

– dostęp umożliwiający wykonanie usługi przez instalatora (balkon, taras, dach).